Curs d’ Ombres amb retroprojector de transparències  
 

Com dur a terme una petita dramatització a partir de les ombres projectades des de un retroprojector de transparències. Amb aquesta manera de treballar les ombres s’aconsegueix en un temps relativament breu , uns resultats molt bons. Aquest és un curs molt pràctic. L’objectiu del curs és realitzar la petita escenificació d’ un conte, poema o cançó. Els alumnes treballen per grups. Al final del curs  els alumnes s’emporten un petit espectacle acabat , que poden usar sempre que ho vulguin. El curs pretén fer una introducció de les tècniques bàsiques que intervenen en el desenvolupament d’aquest gènere teatral